ขับเคลื่อนโดยความนิยมที่เพิ่มขึ้นของบริการรับเลี้ยงเด็กและที่พักสำหรับสัตว์เลี้ยงที่หลากหลาย

ขับเคลื่อนโดยความนิยมที่เพิ่มขึ้นของบริการรับเลี้ยงเด็กและที่พักสำหรับสัตว์เลี้ยงที่หลากหลาย

รายงานประกอบด้วยวงจรชีวิตการนำไปใช้ของตลาด ตั้งแต่ขั้นของผู้ริเริ่มไปจนถึงขั้นที่ยังล้าหลัง โดยมุ่งเน้นไปที่อัตราการนำไปใช้ในภูมิภาคต่างๆ ตามการเจาะ นอกจากนี้ รายงานยังรวมถึงเกณฑ์การซื้อที่สำคัญและตัวขับเคลื่อนความอ่อนไหวต่อราคา เพื่อช่วยให้บริษัทต่างๆ ประเมินและพัฒนากลยุทธ์การเติบโตของพวกเขาตลาดรับเลี้ยงเด็กและที่พักสำหรับสัตว์เลี้ยงทั่วโลก – การประเมินการแบ่งกลุ่ม ภาพรวมส่วนงาน

Technavioได้แบ่งส่วนตลาดตามประเภท (บริการรับเลี้ยงเด็กและที่พักสำหรับสุนัข

บริการรับเลี้ยงเด็กและที่พักรวม แผนกรับเลี้ยงสุนัขและที่พักจะมีส่วนสำคัญในการเติบโตของตลาดในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีเจ้าของมากที่สุด ดังนั้น การรับเลี้ยงสุนัขจำนวนมากจึงเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตของกลุ่มนี้ ผู้ให้บริการจำนวนมาก

โดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วในอเมริกาเหนือเสนอบริการที่พักระดับพรีเมียมสำหรับสุนัข ปัจจัยเหล่านี้คาดว่าจะส่งผลต่อการเติบโตของส่วนรับเลี้ยงเด็กและที่พักสุนัขในช่วงระยะเวลาคาดการณ์

ภาพรวมทางภูมิศาสตร์ ตามภูมิศาสตร์ ตลาดรับเลี้ยง เด็กและที่พักสำหรับสัตว์เลี้ยงทั่วโลกแบ่งออกเป็น

อเมริกาเหนือยุโรปเอเชียแปซิฟิกอเมริกาใต้และตะวันออกกลางและแอฟริกา 

รายงานนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติได้และประเมินการมีส่วนร่วมของทุกภูมิภาคต่อการเติบโต

ของตลาดรับเลี้ยงเด็กและที่พักสำหรับสัตว์เลี้ยงทั่วโลกอเมริกาเหนือจะคิดเป็น 37% ของการเติบโตของตลาดในช่วงระยะเวลาคาดการณ์ สหรัฐอเมริกาและแคนาดาเป็นผู้สนับสนุนหลักในตลาดรับเลี้ยงเด็กและที่พักสำหรับสัตว์เลี้ยงในภูมิภาคนี้ อย่างไรก็ตามการเติบโตของตลาด

ในภูมิภาคนี้จะช้ากว่าการเติบโตของตลาดในภูมิภาคอื่น วงเงินที่สามารถจ่ายได้สูงและความพร้อมของผู้ให้บริการเต็มเวลาและมีประสบการณ์จะช่วยผลักดันการเติบโตของตลาดรับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงและที่พักในอเมริกาเหนือในช่วงระยะเวลาคาดการณ์

ขนาดของ ตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยงคาดว่าจะเติบโต58.96 ล้านเหรียญสหรัฐระหว่างปี 2564-2569 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีที่ 5.75% รายงานนี้ครอบคลุมการแบ่งส่วนตลาดอย่างกว้างขวางตามการใช้งาน (สุนัข แมว และอื่นๆ) ผลิตภัณฑ์ (อาหาร อุปกรณ์เสริม และการ ดูแลขน) และภูมิศาสตร์ ( อเมริกาเหนือยุโรป เอเชียแปซิฟิกตะวันออกกลางและแอฟริกาและอเมริกาใต้ )

ขนาดตลาดประกันสัตว์เลี้ยงคาดว่าจะเพิ่มขึ้น12.05 พันล้านเหรียญสหรัฐระหว่างปี 2564 ถึง 2569 และโมเมนตัมการเติบโตของตลาดจะเร่งตัวขึ้นที่ CAGR ที่ 27.11% รายงาน นี้ครอบคลุมการแบ่งส่วนตลาดอย่างกว้างขวางตามประเภทสัตว์เลี้ยง (สุนัข แมว และอื่นๆ) และภูมิศาสตร์ ( อเมริกาเหนือยุโรปเอเชียแปซิฟิกอเมริกาใต้และ MEA)

credit: WebMeGoldAsok.com
for1sell.com
twistedregion.com
hangauthcenter.com
kayseriveterinerklinigi.com
qualitywebcode.com
makikidsshop.com
jeannettecezanne.com
brosbeforeblogs.com
sellyourartkeepyoursoul.com