สล็อตแตกง่าย‘จาตุรนต์’ ซัด ‘ประยุทธ์’ ผูดขาดวัคซีน ถือเป็นความผิดร้ายแรง

สล็อตแตกง่าย‘จาตุรนต์’ ซัด ‘ประยุทธ์’ ผูดขาดวัคซีน ถือเป็นความผิดร้ายแรง

จาตุรนต์ โพสต์ข้อความวิจารณ์ ประยุทธ์ ชี้ว่า ผูกขาดวัคซีนสล็อตแตกง่าย ถือเป็นความผิดร้ายแรง ถามถ้านายกฯไม่กล้าฉีด แล้วเมื่อไหร่ ปชช. จะได้ฉีด นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรองนายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊ก วิพากษ์วิจารณ์ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หลังจากที่นายกฯประกาศเลื่อนการฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาออกไป หลังจากที่หลายประเทศในยุโรปได้สั่งระงับการฉีดวัคซีนออกไปเป็นการชั่วคราว จากลิ่มเลือดอุดตัน

โดยอดีตรองนายกฯ ตั้งคำถามว่า ถึงวันนี้นายกฯยังไม่ฉีด แล้วเมื่อไหร่คนไทยจะได้ฉีด? พร้อมระบุว่า “ ผูกขาดวัคซีน” ความผิดพลาดร้ายแรงที่ต้องรีบทบทวน

ซึ่งข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “การที่พลเอกประยุทธ์และรัฐมนตรีอีกหลายคนต้องยกเลิกการฉีดวัคซีนในวันนี้แสดงให้เห็นปัญหาความผิดของนโยบายและแผนของรัฐบาลในการฉีดวัคซีนอย่างไม่อาจปฏิเสธแก้ตัวได้อีกต่อไป รัฐบาลต้องทบทวนนโยบายที่ผิดพลาดนี้โดยด่วนที่สุด

ตอนที่มีการฉีดวัคซีนโชว์เป็นเข็มแรก นายกฯไม่ได้ฉีดเพราะ Sinovac ไม่ใช้สำหรับผู้ที่อายุเกิน 60 ขณะนั้น วัคซีน AstraZeneca เพิ่งมาถึงไทย แต่ยังใช้ไม่ได้ ในขณะนั้นยังเป็นที่ถกเถียงกันในหลายประเทศในยุโรปว่าวัคซีน ของบริษัทนี้ควรใช้กับผู้ที่ อายุเกิน 65 ปีหรือไม่ ต่อมาบางประเทศก็เปลี่ยนท่าทีเป็นยอมรับการใช้วัคซีน AstraZeneca กับผู้ที่อายุมากได้

แต่ล่าสุดบางประเทศในยุโรปชะลอการใช้วัคซีน AstraZeneca เนื่องจากสงสัยว่าใช้แล้วอาจมีผลต่อการเกิดลิ่มเลือด บางประเทศก็ไม่เห็นด้วยและผู้เชี่ยวชาญของบริษัทก็อธิบายถึงการค้นคว้าวิจัยยืนยันว่าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างการใช้วัคซีนกับการเกิดลิ่มเลือด แต่บางประเทศก็ยังสงสัยและต้องการดูเรื่องอย่างระมัดระวัง

นี่คงเป็นสาเหตุที่นายกฯและรัฐมนตรีหลายๆคนยกเลิกการฉีดวัคซีนในวันนี้ จะเห็นได้ว่ามีความไม่แน่นอนในการใช้วัคซีนจากบริษัทต่างๆได้ในลักษณะต่างๆกัน ปัญหาของประเทศไทยจึงอยู่ที่การไปผูกขาดการใช้วัคซีนไว้กับบริษัทเดียว (จะใช้ของ Sinovac บ้างเล็กน้อยก็เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า) ความเสี่ยงจึงสูงมาก

นโยบายใช้วัคซีนแบบผูกขาดรายเดียวแบบนี้จึงเป็นนโยบายที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรง นอกจากนี้ที่ผิดพลาดไม่น้อยกว่ากันก็คือการฉีดวัคซีนช้าและไม่ครอบคลุมประชากรให้มากพอ หากไม่ทบทวนเปลี่ยนนโยบายและแผนเสียใหม่ จะเป็นความเดือดร้อนเสียหายมหาศาลสำหรับประชาชนทั้งประเทศ ความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดรอบที่สามจะยังมีอยู่และการฟื้นเศรษฐกิจจะล่าช้าไปอีกเป็นปีๆ”

เศรษฐกิจครม. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงระงับข้อพิพาท แรงงานทางทะเล

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มติเห็นชอบให้ทำการอนุมัติร่างกฎกระทรวงระงับข้อพิพาท แรงงานทางทะเล คุ้มครองลูกเรือ ให้มีความเป็นธรรมตามหลักสากล

วันที่ 10 มี.ค.64 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวานนี้ ว่า ตามที่รัฐบาลได้บังคับใช้พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นกฎหมายกำหนดมาตรฐานการทำงานของลูกจ้างและคนประจำเรือ เพื่อคุ้มครองแรงงานทางทะเลให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วย แรงงานทางทะเล (Maritime Labour Convention 2006) ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) และในกฎหมายได้บัญญัติให้ต้องมีการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติให้ชัดเจน

ครม. จึงมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทแรงงานทางทะเล การปิดงาน การนัดหยุดงาน และการกระทำอันไม่เป็นธรรม พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ เพื่อเป็นการส่งเสริมเสรีภาพในการรวมตัวของคนประจำเรือและเจ้าของเรือ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ซึ่งร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ เป็นการกำหนดหลักเกณฑ์การระงับข้อพิพาทแรงงานทางทะเล เกี่ยวกับสภาพการจ้างระหว่างเจ้าของเรือกับคนประจำเรือ การกำหนดแนวทางกรณีเจ้าของเรือ อาจปิดงานหรือคนประจำเรืออาจนัดหยุดงาน การกำหนดกรณีเจ้าของเรือที่มีการฝ่าฝืนตามมาตรา 94 อาทิ ห้ามเจ้าของเรือเลิกจ้างหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นผลให้คนประจำเรือไม่สามารถทนทำงานต่อไปได้ เพราะเหตุคนประจำเรือมีการรวมตัวกัน เรียกร้องสิทธิหรือประโยชน์ หรือรวมตัวกันจัดตั้งองค์กรของตน อาจยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการแรงงานทางทะเลเพื่อพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด 

เจ้าของเรืออาจปิดงาน หรือคนประจำเรืออาจนัดหยุดงานได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่และอีกฝ่ายทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมง ห้ามเจ้าของเรือกระทำต่อคนประจำเรือ ซึ่งที่ถือว่าเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม เช่น การเลิกจ้างหรือการกระทำใด ๆ อันอาจเป็นผลให้คนประจำเรือ ไม่สามารถทนทำงานอยู่ต่อไป เพราะเหตุที่คนประจำเรือร่วมกันจัดตั้งองค์กรเอกชนฝ่ายคนประจำเรือ เป็นต้นสล็อตแตกง่าย